EMA ukončila prehodnocovanie bezpečnosti kombinovanej hormonálnej antikoncepcie

[ Preskoč menu a navigáciu ]