Európska lieková agentúra ukončila skupinové prehodnocovanie bisfosfonátov a ich súvislosti s atypickými zlomeninami

[ Preskoč menu a navigáciu ]