Pozastavenie registrácie liekov s obsahom pioglitazónu vo Francúzsku

[ Preskoč menu a navigáciu ]