Dôležité informácie, ktoré by sa mali uviesť v SPC a v Informáciách pre používateľa u všetkých monokomponentných prípravkoch s obsahom Ľubovníka bodkovaného alebo extraktov z neho

[ Preskoč menu a navigáciu ]