Odklad vykonateľnosti rozhodnutia MZ SR č. S 06484-OP-2014 zo dňa 23.2.2015 v spojení s rozhodnutím ŠÚKL č. 3430/2012/600 zo dňa 02.05.2013

[ Preskoč menu a navigáciu ]