Aktualizácia informácie o nehode, poruche, zlyhaní implantovateľného defibrilátora Lumax 340 VR-T od výrobcu Biotronik SE & Co. KG, Nemecko

[ Preskoč menu a navigáciu ]