Stanovisko ŠÚKL k bezpečnosti lieku KETEK (telitromycin) 30.1.2006

[ Preskoč menu a navigáciu ]