Pri kontrolách sa zistili nedostatky

[ Preskoč menu a navigáciu ]