Hlavným cieľom liekovej politiky EÚ je vysoká ochrana ľudského zdravia

[ Preskoč menu a navigáciu ]