Upozornenie: Tobi 300mg/5ml, sol neb 56x5ml/300mg - Údaj o čísle šarže a exspirácii je uvedený v opačnom poradí

[ Preskoč menu a navigáciu ]